Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

scm-eng.pdf
scm-k47-purchasing1-tos.pdf
scm-k48-s.pdf
scm.pdf