Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Vũ Thị Phương Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1 - 3.pdf
4.2 - 5.pdf
gửi sv - chuyên đề.pdf
gửi sv-hấp thụ - khái niệm - cơ sở h-l.pdf
gửi sv - ht hấp thụ, chóp và đệm.pdf
gửi sv - những vấn đề cần biết.pdf
gửi sv - qt hấp thụ.pdf
gửi sv - tb và ht tb hấp thụ.pdf
pt ck - hs ck - động lực - số đvck.pdf
bai tap hoa cong 3.pdf
bai tap lon hoa cong 2.pdf
bài tập qttb 2.pdf