Quá Trình Thiết Bị Trong Cnhh Thực Phẩm 1 Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

lec 01 khái quát về môn học quá trình thiết bị công nghệ hóa chất và thực phẩm.pdf
lec 02 lý thuyết đồng dạng và phương pháp phân tích thứ nguyên.pdf
lec 03 tĩnh lực học của chất lỏng.pdf
lec 04 tĩnh lực học của chất lỏng.pdf
lec 05 động lực học của chất lỏng.pdf
lec 06 động lực học của chất lỏng.pdf
lec 07 vận chuyển chất lỏng.pdf
lec 08 vận chuyển chất lỏng.pdf
lec 09 vận chuyển và nén khí.pdf
lec 10 vận chuyển và nén khí.pdf
lec 11 vận chuyển và nén khí.pdf
lec 12 phân riêng hệ khí không đồng nhất (phân riêng bằng cơ học).pdf
lec 13 phân riêng hệ khí không đồng nhất (phân riêng bằng cơ học).pdf
lec 14 phân riêng hệ lỏng không đồng nhất (phân riêng bằng cơ học).pdf
lec 15 làm sạch khí bằng phương pháp lọc.pdf
lec 16 phân riêng hệ lỏng không đồng nhất (phân riêng bằng cơ học).pdf
lec 17 phân riêng hệ lỏng không đồng nhất (phân riêng bằng cơ học).pdf
lec 18 đập – nghiền - sàng.pdf
bai tap hc1tren lop.pdf
dap so bai tap hc1_thuy tinh_thuy luc_thuy co.pdf
vở ghi bài tập.pdf