Phương Trình Vi Phân Đề thi Bài giảng

Đh Khtn Hà Nội- Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

b2-phương trình vi phân cấp 1.pdf
toán giải tích_a4.pdf
kỳ 1 2018-2019 tn hóa.jpg
kỳ 2 2015-2016.jpg
kỳ 2 2016-2017.jpg
kỳ 2 2016-2017 tn sinh.jpg
kỳ 2 2018-2019.jpg

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Bài Tập Phương Trình Vi Phân - Nguyễn Thế Hoàn.Pdf
Bài Tập Phương Trình Vi Phân.Pdf
Chuỗi Và Phương Trình Vi Phân Đh Bách Khoa Hà Nội.Pdf
Giáo Trình Phương Trình Vi Phân - Bộ Môn Khoa Học Cơ Bản.Pdf
Một Số Dạng Phương Trình Vi Phân.Pdf
Phương Trình Vi Phân Tuyến Tính Cấp 2 Có Hệ Số Là Hằng Số.Pdf
Phương Trình Vi Phân - Đạo Hàm Riêng - Đh Khtn Hà Nội.Pdf