Phương Pháp Số Trong Công Nghệ Hóa Học Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Đặng Bình Thành - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

phương pháp số trong công nghệ hóa học week1.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week2.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week3.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week4.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week5.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week6.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week7.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week8.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week9.pdf
on thi phuong phap so.zip
tn pps.zip