Phương Pháp Chế Tạo Vật Liệu 1 Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1-gioi thieu chung 11.10.16.pdf
3- trung hop goc tu do (1).pdf
4-trung hop anion.pdf
5-trung hop cation.pdf
6-rop.pdf
7-trung ngung.pdf
cac phuong phap tong hop vat lieu 2 - mẫu đề cương môn học cdio-khvl.pdf
chế tạo.xlsx
copolyme - trung hop goc tu do.pdf
ly thuyet tong hop polyme b1.pdf
novolen_neu_27.swf
pvc file_goc_779246.pdf
bai tap sv 18.11.2016.pdf
bài tập 1 cơ chế dây chuyền.pdf
bài tập trùng hợp bậc 12.12.2016.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Book-Polymer Synthesis-2013.Pdf
Living Polyme.Pdf
Polyvinyl Chloride Slurry Synthesis Process Flow Diagram.Pdf
Ti-Polymer-Periodic Table (Reduced Version - February 2008).Pdf