Phát Triển Ứng Dụng Di Động Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1 mobile.pdf
2 wireframe.pdf
3 mobile ux.pdf
4 prototyping in mobile.pdf
5 navigation.pdf
6 forms.pdf
7 tables & lists.pdf
0 navigation.pdf