Phát Triển Bền Vững Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

cdi.pdf
chỉ số chất lượng cuộc sống.pdf
epi(report 2014).pdf
gnh (2012).pdf
lecture 4-tích hợp chỉ số phát triển bền vững ở quy mô quốc gia.pdf
lecture05-sustainability measurement.pdf
lecture07.pdf
living plannet (report 2012).pdf
moi-truong-va-phat-trien-ben-vuong.pdf
môi trường và phát triển bền vững_nguyễn đình hòe.pdf
2sopacevi_s.jpg
4f7af790c1497evi-visual.jpg
16) son (115-122) 8tr.pdf
2013gisconf.jpg
bài tập nhóm môn học phát triển bền vững.pdf
bckh_cromit co dinh.pdf
bckh_cromit co dinh.pptx.pdf
biểu đồ 1.gif
biểu đồ 2.jpg
biểu đồ 3-2.jpg
biểu đồ 3.gif
bài tập_chỉ số tổn thương môi trường_evi.pdf
bài tập nhoms6_chỉ số tổn thương môi trường_evi.pdf
bài tập nhóm_phát triển bền vững.pdf
câu hỏi ôn tập môn học phát triển bền vững.pdf
chỉ số dấu ấn sinh thái.pdf
chỉ số tiết kiệm thực - sửa.pdf
chỉ số tiết kiệm thực - sửa.pptx.pdf
chỉ số tổn thương môi trường.pdf
công thức chuẩn hóa.pdf
dh kinh te - thong tin hoi thao maritime bank.pdf
environmental-vulnerability-index-2004-global.pdf
environmental_vulnerability_index.pdf
evi (sopac).pdf
evi-map-1 (1).pdf
evi-map-1.pdf
evi.pdf
evi 2004 technical report (1).pdf
evi 2004 technical report.pdf
evi 2004 đã qua xử lí.xlsx
evi 2005 đã sắp xếp vị trí.xlsx
evi calculator 5-1-05 (beta).xls
evi calculator 5-1-05 (dịch 50 chỉ số).pdf
evi final report 2005 (1).pdf
evi final report 2005.pdf
evi mới.pdf
evi mới nh¬́t 0604.pdf
evi scores country summary (1).pdf
evi scores country summary.pdf
evi think tank ii final.pdf
evi để vẽ biểu đồ.xlsx
evi để vẽ biểu đồ.xlsx
giới thiệu.pdf
httn - tin dung sme.pdf
httn - tin dung sme.pptx.pdf
journal.pone.0072348.g008.png
journal.pone.0072348.g008.tif
msdd - place christophe - creative monetary valorization - 2009.pdf
nhom3-chỉ số ptbv du lịch.pdf
nhóm1-chỉ số dấu ấn sinh thái.pdf
nhóm 2- chỉ số đánh giá mức độ phát triển thành phố.pdf
nhóm 3 - chỉ số phát triển con người.pdf
nhóm 4 - chỉ số bền vững môi trường esi.pdf
nhóm 5 - chỉ số thành tích môi trường_epi.pdf
nhóm 6-chỉ số tổn thương môi trường.pdf
nhóm 7 - chỉ số chất lượng cuộc sống.pdf
nhóm 8 - chỉ số tiết kiệm thực.pdf
nhóm 9 - edp.pdf
nhóm 10 - chỉ số hạnh phc quốc gia.pdf
phl.gif
phát triển bền vững.pdf
phương ph£p đ£nh gi£ tổn thương.pdf
presentation in cofer_tuyen&thao.pdf
presentation in cofer_tuyen&thao.pptx.pdf
presentation ptbv.pdf
ptbv- final.pdf
ptbv _ nhóm 6.pdf
ptbv _ nhóm 6.pptx.pdf
ptbv_nhóm 1.pdf
ptbv_nhóm 2.pdf
ptbv_nhóm 4.pdf
ptbv _ nhóm 6.pdf
ptbv_nhóm 7.pdf
readme.txt
sedac_csi_data_dictionary_v1-1.mdb
sedac_csi_data_dictionary_v1-1.pdf
sedac_csi_evi2004.csv
sedac_csi_evi2004.dta
sedac_csi_evi2004.sav
the_demonstration_environmental_vulnerability_ind.pdf
trung.pdf
trung.pptx.pdf