Phân Tích Chính Sách Kinh Tế Xã Hội Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

baigiangptcs.pdf
ptcs1_chính sách kinh tế xã hội.pdf
ptcs1_chính sách kinh tế xã hội.pptx.pdf
ptcs2_phân tích chính sách kinh tế xã hội.pdf
ptcs2_phân tích chính sách kinh tế xã hội.pptx.pdf
ptcs3_hoạch định chính sách kinh tế xã hội.pdf
ptcs3_hoạch định chính sách kinh tế xã hội.pptx.pdf
ptcs4_phân tích quy trình thực hiện chính sách kinh tế xã hội.pdf
ptcs4_phân tích quy trình thực hiện chính sách kinh tế xã hội.pptx.pdf
ptcs5_đánh giá và điều chỉnh chính sách.pdf
ptcs5_đánh giá và điều chỉnh chính sách.pptx.pdf
baocao wb-vie_cơ chế nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện của việt nam.pdf
chính sách nhà ở cho người nghèo.pdf
mics4 tv_giám sát thực trạng trẻ em và phụ nữ việt nam.pdf
phát triển nông thôn và chính sách đất đai ở việt nam.pdf
phân mảnh đất đai của hộ và giữa các hộ nông nghiệp ở việt nam.pdf
phân tích chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo việt nam.pdf
phân tích chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo việt nam.pptx.pdf