Phân Tích 1 Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

k14-nmr.pdf
k15-btir-bài giải.pdf
tuần 1 cấu trúc nguyên tử_ phân tử.pdf
tuần 2 phổ ir.pdf
tuần 4 phổ uv-vis.pdf