Phần Mềm Mã Nguồn Mở Và Linux Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

open source software.pdf
1. giới thiệu phần mềm mã nguồn mở và linux.pdf
2. sử dụng linux.pdf
3. hệ thống tệp linux.pdf
4. tài khoản nsd và phân quyền truy cập tệp.pdf
5. quản lý tiến trình.pdf
6. cấu hình hệ thống.pdf
7. quản lý phần mềm và dịch vụ.pdf
8. khởi động hệ thống.pdf
9. quản lý đĩa và hệ thống file.pdf
10. sao lưu dữ liệu.pdf
11. quản lý nhật ký.pdf
12. tự động hóa các thao tác.pdf
13. dịch vụ tên miền.pdf
14. dịch vụ email sử dụng phần mềm mã nguồn mở.pdf
phụ lục 9.pdf
phụ lục 10.pdf