Ontology Và Web Ngữ Nghĩa Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

application_một số hướng nghiên cứu và ứng dụng.pdf
bai1_semanticweb.pdf
bai2_biểu diễn tầng dữ liệu xml.pdf
bai3_rdf2_ngôn ngữ miêu tả rdf.pdf
bai3_rdf_ngôn ngữ miêu tả rdf.pdf
owl_ngôn ngữ biểu diễn ontology owl.pdf
owldl1_cơ sở logic đặc tả của owl.pdf
owldl2_cơ sở logic đặc tả của owl.pdf
rules_based_tầng tri thức dựa luật và logic.pdf
sparql_ngôn ngữ truy vấn ngữ nghĩa sparql.pdf