Ổn Định Hệ Thống Điện Power System Stability Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Nguyễn Văn Liêm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 2 muc345678_mô hình động cơ cảm ứng.pdf
chuong 4_ổn định quá độ (transient stability).pdf
chuong 1_giới thiệu về bài toán ổn định hệ thống điện.pdf
chuong 2_mô hình hệ thống điện trong khảo sát ổn định muc 12.pdf
chuong 2_mô hình hệ thống điện trong khảo sát ổn định muc 67.pdf
chuong 2_mô hình hệ thống điện trong khảo sát ổn định muc 345.pdf
chuong 2b_mô hình động cơ cảm ứng.pdf
chuong 3_ổn định tín hiệu bé.pdf
chuong 3_ổn định tín hiệu bé muc 56.pdf
chuong 3_ổn định tín hiệu bé muc 78.pdf
chuong 3_ổn định tín hiệu bé muc 1234.pdf
chuong 4_ổn định quá độ.pdf
chuong 4 muc5.pdf
chuong 4 muc123.pdf
chuong 5.pdf
chuong 5_ổn định điện thế.pdf
chuong 5 trang 249.pdf
chuong 5 trang 251.pdf
chuong_205_20trang_20249.pdf
chuong_205_20trang_20251.pdf
gioi thieu chung ve mon hoc.pdf
gioithieu giangvien.pdf
gioi thieu giang vien.pdf
gioi thieu mon hoc.pdf
outline.pdf
bài tập chương 2.pdf
bài tập chương 3.pdf
bài tập chương 4.pdf
bài tập ở nhà.pdf
bai giai 1 chuong 3.pdf
bai giai 2 chuong 3.pdf
bai giai c2.pdf
bai kiem tra tai lop.pdf
bai tap chuong 1.pdf
bai tap chuong 2.pdf
bai tap chuong 3.pdf
bai tap chuong 4.pdf
bai tap lon.pdf
bai tap lon 2.pdf
bai tap tu giai 1.pdf
bt_20ve_20nha_202.pdf
bt ve nha 2.pdf
bài t_p _ nhà 2.pdf
chuong 2a.pdf
chuong 2b.pdf
chuong 2 lecture notes.pdf
chuong 2 muc 12_lecturenotes.pdf
chuong 2 muc12_stu.pdf
chuong 2 muc345678.pdf
05-06-2013.jpg
11-07-2013.jpg
27-12-2013-1.jpg
27-12-2013-2.jpg
bài kiểm tra tại lớp.pdf
de kt ghk_tc.pdf
de kt giua hk.pdf
de thi cuoi hk 2013_8tuan.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến khái niệm và định nghĩa cơ bản về ổn định hệ thống điện. Đề cập tới mô hình các phần tử trong khảo sát ổn định tĩnh.,ổn định tĩnh HTĐ, ổn định động hệ thống điện, ổn định điện áp, các biện pháp nâng cao ổn định hệ thống. Môn học gồm các nội dung chính : Khái niệm về ổn định trong hệ thống điện, mô hính hệ thống điện trong khảo sát ổn định, ổn định tỉnh, ổn định động, ổn định điện áp , các biện pháp nâng cao ổn định hệ thống điện .

Kết quả cần đạt được

Kiến thức về ổn định trong hệ thống điện . Phương cách mô hình hệ thống điện để khảo sát ổn định Lập trình bài toán ổn định Áp dụng vào vận hành thực tế vận hành hệ thống điện

Tài liệu tham khảo

[1]Ngắn mạch và ổn định tronh Hệ thống điện – Nguyễn Hoàng Việt – Phan thị Thanh Bình – NXB ĐHQG TP.HCM 2003 . [2]Transient processes in electrical Power System – Venikov - Moscow, 1978 [3]Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện – Lã Văn Út - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà nội, 2000 [4]Power system dynamics and stability – Jan Machowski - John & Sons. 1997 [5]Power system Voltage stability – Carson W. Taylor -McGraw Hill.1994 [6]Power system Stability and control – Prahabra Kundur – McGraw Hill - 1994

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Ngắn Mạch Và Ổn Định Trong Hệ Thống Điện - Nguyễn Hoàng Việt, Phan Thị Thanh Bình.Pdf
On Dinh Htd_Power System Stability And Control By Prabha Kundur.Pdf
P. W. Sauer And M. A. Pai, Power System Dynamics And Stability, Prentice.Pdf