Nội Khoa Gia Súc Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai giang thuc tap chan doan.pdf
benh tim mach 01122013-sv.pdf
chan doan bai giang.pdf
chuong tong quat (1).pdf
dang ky va hoi benh (2).pdf
dieu tri hoc dai cuong 01122013-sv.pdf
he than kinh.pdf
he tiet nieu (7).pdf
hinhanh cơ thể và cặn nước tiểu.pdf
hình ảnh chẩn đoán.zip
kham chung (3).pdf
kham he ho hap (5).pdf
kham he tieu hoa (6).pdf
kham he tim mach (4).pdf
noi khoa 1.pdf