Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Minh Phú - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

de cuong.pdf
nhiet dong luc hoc ky thuat - nguyen minh phu.pdf
bt_kka.pdf
kncb_va_pttt_of_ck.pdf
nhiet_luong_va_cong.pdf
vd_c.ii_-_dlnd_i_va_qtnd_cb_cua_klt.pdf
1_so_bai_k.tra_giua_ky.pdf
14_de_thi_cuoi_hk_dap_so.pdf
cac_de_thi_giua_hk_elearning.pdf
dap an nhiet dong luc hoc ktra hk1.12-13.pdf
kiem_tra_lan_1_hk1_2009-2010_-_bai_giai.pdf