Nhập Môn Ứng Dụng Di Động Bài giảng Bài tập

Đh Công Nghệ Thông Tin - Phan Nguyệt Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

se114_tuan2.pdf
se114_tuan3.pdf
se114_tuan4.pdf
se114_tuan5.pdf
se114_tuan6.pdf
se114_tuan7.pdf
se114_tuan8.pdf
thongtinketthucmonhoc.pdf
btandroid_1.pdf
btandroid_2.pdf
btandroid_3.pdf
btandroid_4.pdf
btandroid_5.pdf
btandroid_6.pdf
btandroid_7.pdf
btandroid_8.pdf
se114-baitaptuan6.pdf
se114_baitaptuan5.pdf