Nhập Môn Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1. kn làm việc nhóm.pdf
1. lịch sử kỹ thuật.pdf
2. giới thiệu fetel.pdf
3. học tập chủ động.pdf
3. tư duy phản biện.pdf
4. lược thuyết arduino.pdf
5. csđtvt_1.pdf
6. giao tiếp kỹ thuật và thuyết trình.pdf
7. csđtvt_2.pdf
8. csđtvt3.pdf
8. mạch in pcb.pdf
8. qlda.pdf
8. đạo đức nghề nghiệp.pdf
etc00013_de cuong_nhap mon ky thuat dtvt.pdf
nội dung nhập môn kỹ thuật đtvt.pdf
đồ án nhập môn kỹ thuật đtvt.pdf
bom_ds_linh_kiện_mạch.xls
mẫu báo cáo arduino 1.pdf
mẫu báo cáo arduino 2.pdf
mẫu báo cáo đồ án môn nhập môn kỹ thuật đtvt.pdf
thông báo khẳn 3-12-2020 nmkt đtvt.pdf
thực hành arduino trên lớp.zip