Nhà Máy Điện Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

2 các chế độ làm việc của điểm trung tính 4p.pdf
3.dòng điện làm việc tính toán lâu dài 4p.pdf
4 lực động điện 4p.pdf
5 ổn định động 4p.pdf
6.1 ổn định nhiệt 4p.pdf
6.2 thanh dẫn, sứ, cáp điện lực 4p.pdf
6 phát nóng của khí cụ điện và dây 4p.pdf
7 máy biến áp điện lực 4p.pdf
8 khí cụ điện cao áp.2016.4p.pdf
nmd tba 1.2016 4p.pdf
chuong1_nhà máy điện nguyên tử.pdf
chuong2_hạt nhân nguyên tử.pdf
chuong3_tia phóng xạ.pdf
chuong4_lò phản ứng hạt nhân.pdf
chuong5_nhà máy điện hạt nhân.pdf