Nguyên Lý Thống Kê Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đại Học Ngoại Thương- Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai giang chuong v, p1.pdf
bai giang chuong v, p2.pdf
bai giang chuong vi, p1.pdf
bai giang chuong vi, p2.pdf
bai giang chuong vi, p2_2.pdf
bai giang chuong vi, p3.pdf
bai giang chuong vi, p3_2.pdf
bai giang chuong vii, p1.pdf
bai giang chuong vii, p2.pdf
bg_nltkkt.pdf
chapter 3- tong hop tk- phat tay.pdf
chapter 4- cac muc do tk- phat tay.pdf
chapter 5- hoi quy- tien.pdf
chapter 6- day so thoi gian- phat tay2.pdf
chapter 7- chi so- phat tay.pdf
chuong 1-2- tien- phat tay.pdf
chuong dieu tra chon mau.pdf
chuong i.pdf
chuong ii.pdf
chuong iii (p2).pdf
chuong iii.pdf
chuong v.pdf
chuong vi (copy).pdf
chuong vi.pdf
chuong vi_2.pdf
chuong viii.pdf
chương iv - p1.pdf
chương iv.pdf
nguyen+ly+thong+ke+kinh+te_.pdf
nguyen_ly_tho_ng_ke_0399.pdf
thongke_2511.pdf
bai+chua+chuong+vi.pdf
bai chua chuong vi.pdf
bai chua chuong vi.xls
bai chua chuong vii (sgk).pdf
bai tap chuong vi.xlsx
bai tap nltk.pdf
baitapnltkkt.pdf
bài chữa bài tập chương iii.pdf
bài chữa chương iv.pdf
bt thong ke kinh te.pdf
bài giải môn nguyên lý thống kê kinh tế thầy phạm ngọc kiểm.pdf
bài tập luyện môn lý thuyết thống kê kinh tế.pdf
bài tập lần 2 nltkkt.xlsx
cau-hoi-nltk.pdf
cau_hoi_on_tap_nguyen_ly_thong_ke_7975.pdf
câu hỏi nltk.pdf
homework 08.pdf
nltk.pdf
09062011136.jpg
baitapc2.pdf
baitapc3.pdf
baitapc5.pdf
baitapc7.pdf
bai tap chuong2+3.pdf
baitapcq45.pdf
bai tap ly thuyet thong ke.pdf
baitaptk.pdf
bài tập chương 4.pdf
bài tập chương 5.pdf
bài tập chương 6.pdf
ly thuyet.pdf
slide bai tap.pdf
931436_4140111120120_1961738920_n.jpg
935364_4140111880139_1961005255_n.jpg
img00061-20131025-0925.jpg
img00062-20131025-0925.jpg
img00063-20131025-0925.jpg
kiểm tra giữa kỳ hk1 2012-2013.jpg
đê thi kh1 2012-2013-p2.jpg
đề thi hk1 2012-2013.jpg
dapannguyenlythongkedosuutam.pdf
denguyenlythongke.pdf
de thi ly thuyet thong ke.pdf
ly thuyet.pdf
s1.pdf
s2.pdf
s3.pdf