Nguyên Lý Quản Trị Kinh Doanh Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương 1-bản chất hoạt động kinh doanh.pdf
chương 2-các hình thức pháp lý của hoạt động kinh doanh.pdf
chương 3-phần 1-môi trường kinh doanh.pdf
chương 3-phần 2-môi trường kinh doanh.pdf
chương 4 marketing - 3 - 2011- mới.pdf
chương 4 ma rketing - 3 - 2011.pdf
chương 5 quan tri nhan su ( phan 1 ).pdf
chương 5 quan tri nhan su ( phan 2 ) co anh.pdf
chương 6 bản chất của sản xuất - co anh.pdf
chương 7 quan tri chi phi san xuat.pdf
chương 8 các nguồn tài chính của dn ( phần 1 ) co anh.pdf
chương 8 quản trị tài chính - phấn 2.pdf
chương 9 quản trị rủi ro.pdf
phong cách lãnh đạo độc đoán của steve jobs tại apple.pdf
vineco.pdf
chương 1-bản chất hoạt động kinh doanh.pdf
chương 2-các hình thức pháp lý của hoạt động kinh doanh.pdf
chương 3-phần 1-môi trường kinh doanh.pdf
chương 3-phần 2-môi trường kinh doanh.pdf
chương 4 marketing - 3 - 2011- mới.pdf
chương 4 ma rketing - 3 - 2011.pdf
chương 5 quản trị nhân sự phần 1.pdf
chương 5 quản trị nhân sự phần 2.pdf
chương 6 bản chất của sản xuất - co anh.pdf
chương 7 quản trị chi phí sản xuất.pdf
chương 8-quản trị tài chính phần 2.pdf
chương 8 các nguồn tài chính của dn ( phần 1 ) co anh.pdf
chương 8 các nguồn tài chính của dn ( phần 1 ) co anh.pdf
chương 8 quản trị tài chính - phấn 2.pdf
chương 8 quản trị tài chính - phấn 2.pdf
chương 8 quản trị tài chính phần 1.pdf
chương 9 quản trị rủi ro.pdf
chương 9 quản trị rủi ro và bảo hiểm.pdf
bài tập-chiến lược marketing của doanh nghiệp.pdf
bài tập-tác động của môi trường kinh doanh đến công ty.pdf
bài tập cá nhân - cát lợi.pdf
bài tập cá nhân - dell.pdf
bài tập cá nhân số 1.pdf
bài tập cá nhân số 2.pdf
chiến lược marketing-dell_computer_8775.pdf
omo.pdf
đề thi nl qtkd - đhnn - cô nguyễn.t.anh đào - hk1 2013-2014.pdf
đề thi cuối kì i năm học 2013.pdf
đề thi giữa kì i năm học 2014.pdf

Bài viết liên quan

Phong Cách Lãnh Đạo Độc Đoán Của Steve Jobs Tại Apple.Xml.Clean.Html - Nguyên Lý Quản Trị Kinh Doanh
Chương 7 Quan Tri Chi Phi San Xuat.Xml.Clean.Html - Nguyên Lý Quản Trị Kinh Doanh
Chương 2-Các Hình Thức Pháp Lý Của Hoạt Động Kinh Doanh.Xml.Clean.Html - Nguyên Lý Quản Trị Kinh Doanh
Chương 8 Quản Trị Tài Chính - Phấn 2.Xml.Clean.Html - Nguyên Lý Quản Trị Kinh Doanh
Chương 4 Ma Rketing - 3 - 2011.Xml.Clean.Html - Nguyên Lý Quản Trị Kinh Doanh
Chương 3-Phần 2-Môi Trường Kinh Doanh.Xml.Clean.Html - Nguyên Lý Quản Trị Kinh Doanh
Chương 8 Các Nguồn Tài Chính Của Dn ( Phần 1 ) Co Anh.Xml.Clean.Html - Nguyên Lý Quản Trị Kinh Doanh
Chương 9 Quản Trị Rủi Ro.Xml.Clean.Html - Nguyên Lý Quản Trị Kinh Doanh
Chương 5 Quan Tri Nhan Su ( Phan 1 ).Xml.Clean.Html - Nguyên Lý Quản Trị Kinh Doanh
Chương 3-Phần 1-Môi Trường Kinh Doanh.Xml.Clean.Html - Nguyên Lý Quản Trị Kinh Doanh
Chương 1-Bản Chất Hoạt Động Kinh Doanh.Xml.Clean.Html - Nguyên Lý Quản Trị Kinh Doanh
Chương 4 Marketing - 3 - 2011- Mới.Xml.Clean.Html - Nguyên Lý Quản Trị Kinh Doanh