Nguyên Lý Kiểm Toán Đề thi Bài giảng Bài tập

Đại Học Ngoại Thương- Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

slide ktoan.pdf
chuong 1 - ltkit nt.pdf
chuong 2 - ltkit nt.pdf
chuong 3 - ltkit nt.pdf
chuong 4 - ltkit nt.pdf
chuong 5 - ltkit nt.pdf
ly_thuyet_kiem_toan.pdf
chuong i.pdf
chuong ii.pdf
chuong iii.pdf
chuong iv.pdf
bai tap trac nghiem kiem toan 1.pdf
bai tap trac nghiem kiem toan 2.pdf
cac cau hoi trac nghiem kiem toan - 2.pdf
cau hoi dung sai.pdf
cau hoi ly thuyet.pdf
cau hoi trac nghiem.pdf
de thi.pdf
de thi k46.pdf
de thi nam 2010.pdf
goi y noi dung on tap.pdf
kiem toan can ban k49.pdf
kiem toan trac nghiem.pdf
kt.pdf
microsoft_word_-_bt_kiem_toan.pdf
on thi trac nghiem kiem toan.pdf
trac nghiem kiem toan.pdf
tra loi dung sai.pdf