Năng Lượng Tái Tạo Renewable Energy Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Ts Nguyễn Quang Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ths Trần Công Bình - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter 1_intro_renewable energy_feb 2011.pdf
chapter 2_the electric power industry+distributed generation_feb 2011.pdf
chapter 3_wind power systems_feb 2011.pdf
chapter 4_solar resource+pv materials_feb 2011.pdf
chapter 5_pv systems_april 11- 2011.pdf
chapter 5_pv systems_feb 2011.pdf
chapter 6_energy storage+ electric vehicles_feb 2011.pdf
chapter 6_energy storage+ electric vehicles_feb 2011 [compatibility mode].pdf
chapter 7_smart grid_toshiba technology_feb 2011.pdf
chapter 8_tutorial on microgrids.pdf
dcmh_dhbk_htnl xanh_aug 16-2014.pdf
dcmh_nangluongtaitao_26_7_2013-1.pdf
mppt.pdf
nltt_baigiang1.pdf
nltt_baigiang2.pdf
nltt_baigiang3.pdf
nltt_baigiang4.pdf
nltt_baigiang5.pdf
nltt_baigiang6.pdf
nltt_baigiang7.pdf
nltt_baigiang8.pdf
nltt_baigiang9.pdf
nltt_baigiang10.pdf
nltt_baigiang11.pdf
nltt_baigiang12.pdf
nltt_baigiang13.pdf
c1_nltt_va.2_2013_6s.pdf
c1_nltt_va.2_2013_tổng quan.pdf
c2_end_bai tap_c8.pdf
c2_end_bai tap_c9.pdf
c2_nltt_va.6_2013_năng lượng điện mặt trời.pdf
c2_nltt_vb.5_2015_6s.pdf
c3_c6_gilbert_m._masters-renewable.pdf
c3_nltt_va.2_2013_năng lượng gió.pdf
c3_nltt_va.5_2015_6s_b.pdf
c5_c4_gilbert_m._masters-renewable_and_efficient_electric_power_systems-wiley-ieee_press(2004)_01.pdf
c5_nltt_va.3_2013_pin nhiên liệu.pdf
c5_nltt_va.6_2015_2s_.pdf
c5_nltt_va.6_2015_6s_.pdf
de_20cuong_nangluongtaitao_nghiem_20thu.pdf
renewable_and_efficient_electric_power_systems.pdf
wind energy math calculations.pdf
bai_20tap_20lon_201_later.pdf
bai_20tap_20lon_203.pdf
bai tap lon 1_later.pdf
bt1.pdf
bt1_dap_20an.pdf
bt1_dap an.pdf
bt2.pdf
bt3.jpg
bt3_dan_20an_20final.pdf
bt3_dap an.pdf
bt3_zdap_20an2.pdf
bt4.pdf
capture.jpg
de_20bt4_dap_20an.pdf
dethi nltt_0001.jpg
dethi nltt_0002.jpg
2_from t.truc_nang luong tai tao - cau hoi nl gio_v2.pdf
3_from t.binh_de ktgk nltt_hk1nh1314_tcb_sent.pdf
c2_end_tom tat_c9.5.pdf
c2_nltt_vb.5_2015_2s.pdf
c3_nltt_va.5_2015_2s_b.pdf
optimal rotor tip speed ratio.pdf
all_nltt_final_2013_hk1_v1.0.pdf
all_nltt_final_2013_hk1_v1.1.pdf
all_nltt_final_2013_hk1_v1.1_sent.pdf
all_nltt_final_2013_hk1_v1.2.pdf
all_nltt_final_2013_hk1_v1.2_after.pdf
all_nltt_final_2013_hk1_v1.2_final.pdf
dap an cau 1_4.pdf
de_20ktgk_20nltt_hk1nh1314_v2_can_20tho.pdf
de_20thihk_20nltt_hk1nh1314_v1.0_later_sent.pdf
de ktgk nltt_hk2nh1112_v4_later.pdf
de thihk nltt_hk1nh1213_v1.pdf
de thihk nltt_hk1nh1213_v2 - later the exam.pdf
de thihk nltt_hk1nh1314_v1.0.pdf
de thihk nltt_hk1nh1314_v1.1_later.pdf
de thihk nltt_hk1nh1314_v1.0_later_sent.pdf
de thihk nltt_hk1nh1415_sdh_v1.1.pdf
de thihk nltt_hk1nh1415_sdh_v1.2.pdf
de thihk nltt_hk2nh1112_v1.pdf
de thihk nltt_hk2nh1112_v1_later.pdf
de thihk nltt_hk2nh1314_kcq_v1.0.pdf
de thihk nltt_hk2nh1314_kcq_v1.1.pdf
de thihk nltt_hk2nh1314_kcq_v1.2.pdf
de thihk nltt_hk2nh1314_kcq_v1.2_dap an_after test.pdf
de thihk nltt_hk2nh1314_kcq_v1.3_dap an_after test.pdf
de thihk nltt_hk3nh1314_hl_v1.0.pdf
de thihk nltt_hk3nh1314_hl_v1.1.pdf
de thihk nltt_hk3nh1314_hl_v1.2.pdf
de thihk nltt_hk3nh1314_hl_v1.3.pdf
de thihk nltt_hk3nh1415_ch_v1.0.pdf
de thihk nltt_hk3nh1415_ch_v1.1.pdf
de thihk nltt_hk3nh1415_ch_v1.2.pdf
dethi nltt_cq_dec 24_2015_final.pdf
dethi nltt_nov 26_ 2014.pdf
dethi nltt_nov 2014001.pdf
nltt_final_2013_hk1_v1.1_error.pdf
nltt_final_2013_hk1_v1.2.pdf
nltt_final_2014_hk1_v1.0.pdf
nltt_final_2014_hk1_v1.0_.pdf
nltt_final_2014_hk1_v1.0_1.pdf
nltt_mid-term_2013_hk1_v1.3.pdf
nltt_mid-term_2015_hk1_v1.1_dap_20an_20so_20bo.pdf
nltt_thi_2014-2015_hk1_cau1_diengio_cau3_pinnl.pdf
nltt_thi_2014-2015_hk1_cau1_diengio_cau3_pinnl_v2.pdf
de ktgk nltt_hk2nh1112_v2.pdf
de ktgk nltt_hk2nh1112_v3.pdf
de ktgk nltt_hk2nh1112_v4_later.pdf
de thihk nltt_hk2nh1112_v1_later.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cơ bản các nguồn năng lượng tái tạo (tập trung chủ yếu vào năng lượng mặt trời, năng lượng gió và hệ thống tích trữ năng lượng), các quá trình biến đổi năng lượng, các bộ biến đổi công suất và các máy điện. Những kiến thức này sẽ giúp sinh viên hiểu được chức năng cơ bản của một hệ thống phát điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo (gió và mặt trời) thực tế, hoặc giúp sinh viên tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các nguồn năng lượng tái tạo trong các đồ án và luận văn tốt nghiệp. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quá trình sản xuất điện năng từ các nguồn năng lượng tái tạo qua các đề mục về: các nguồn năng lượng sơ cấp, các bộ biến đổi công suất, phương pháp tích trữ điện năng hoặc hòa lưới, tải điện một chiều và xoay chiều. Nội dung cụ thể của môn học bao gồm: - Tổng quan các nguồn năng lượng Việt Nam và thế giới - Phân tích, tính toán cho hệ thống năng lượng mặt trời - Phân tích, tính toán cho hệ thống năng lượng gió - Giới thiệu về các nguồn năng lượng mới khác - Hệ thống tích trữ năng lượng - Các ứng dụng của năng lượng tái tạo 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 1.1 Tổng quan về các nguồn năng lượng tái tạo 1.2 Tiềm năng và tình hình ứng dụng năng lượng mới tại nước ta 1.3 Công nghệ sử dụng các nguồn năng lượng mới 1.4 Phát điện phân tán sử dụng các nguồn năng lượng mới CHƯƠNG II: NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 2.1 Pin nhiên liệu 2.1.1 Giới thiệu về pin nhiên liệu 2.1.2 Pin nhiên liệu H2/Không khí, H2/O2 2.1.3 Các loại pin nhiên liệu khác 2.1.4 Ứng dụng pin nhiên liệu trong các hệ thống tích trữ năng 2.2 Acqui 2.2.1 Giới thiệu acqui 2.2.2 Các loại acqui 2.2.3 Đặc tính nạp xả, dung lượng của acqui 2.2.4 Các ứng dụng của acqui. 3.1 Tổng quan về năng lượng mặt trời 3.1.1 Tiềm năng tài nguyên nắng ở nước ta. 3.1.2 Tình hình phát triển Điện mặt trời thế giới và Việt Nam 3.2 Pin mặt trời 3.2.1 Cấu tạo, hoạt động 3.2.2 Giới thiệu một số chủng loại pin 3.2.3 Công nghệ chế tạo pin mặt trời 3.2.3 Pin mặt trời tinh thể silic 3.2.4 Pin mặt trời silic vô định hình 3.3 MPPT 3.4 Hệ thống sử dụng pin mặt trời nối tải độc lập. 3.5 Kết nối hệ thống pin mặt trời vào lưới điện 3.6 Tính toán sơ bộ cho một hệ thống điện mặt trời 3.7 Mô phỏng hệ thống phát điện từ pin mặt trời sử dụng Simulink, Bond-Graph 3.8 Ứng dụng nguồn năng lượng điện mặt trời tại Việt Nam CHƯƠNG III: NĂNG LƯỢNG GIÓ 4.1 Tổng quan về năng lượng gió 4.1.1 Năng lượng gió trên thế giới 4.1.2 Tình hình phát triển năng lượng gió tại Việt Nam 4.2 Sự chuyển đổi năng lượng gió 4.2.1 Sự phân bố gió 4.2.2 Điều khiển công suất khí động học 4.2.3 Sự chuyển đổi khí động học 4.3 Các thành phần chính của hệ thống phát điện gió 4.3.1 Tháp gió 4.3.2 Turbine gió 4.3.3 Cơ cấu định hướng gió 4.3.4 Bộ truyền động 4.3.5 Máy phát điện gió 4.3.6 Bộ cảm biến và điều khiển tốc độ 4.4 Máy phát điện gió 4.4.1 Máy phát KĐB 4.4.2 Máy phát hoặc KĐB rotor lồng sóc 4.4.3 Máy phát KĐB nguồn kép (rotor dây quấn) 4.5 Hệ thống sử dụng năng lượng gió nối tải độc lập. 4.6 Kết nối hệ thống năng lượng gió vào lưới điện 4.7 Mô phỏng hệ thống phát điện gió sử dụng Simulink, BondGraph 4.8 Ứng dụng nguồn năng lượng gió tại Việt Nam CHƯƠNG IV: CÁC LOẠI NĂNG LƯƠNG TÁI TẠO KHÁC 6.1 Năng lượng địa nhiệt 6.2 Năng lượng thuỷ triều 6.3 Năng lượng đại dương 6.4 Thuỷ điện nhỏ 6.5 Tiềm năng ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo 6.6 Năng lượng sinh khối CHƯƠNG V: TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG CHƯƠNG VII: ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 7.1 Bộ nạp acqui/ bộ điện phân dùng với pin nhiên liệu và thiết bị tích trữ năng lượng 7.2 Bộ nghịch lưu DC/AC dùng cho tải điện xoay chiều 7.3 Ứng dụng các nguồn năng lượng mới trong dân dụng, công nghiệp, giao thông,… 7.4 Hệ thống cung cấp điện từ các nguồn năng lượng điện phân tán. 7.5 Hệ thống sử dụng các nguồn năng lượng mới dùng trong giao thông vận tải 7.6 Sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng trong hệ thống năng lượng quốc gia

Kết quả cần đạt được

1. Có khả năng phân tích một hệ thống pin mặt trời (hoặc gió) nuôi tải độc lập hoặc nối lưới. 2. Có khả năng phân tích và tính toán một hệ thống phát điện năng lượng tái tạo với các thông số cho sẵn. 3. Có khả năng giải thích các nguyên tắc cơ bản của quá trình biến đổi năng lượng từ các nguồn năng lượng sơ cấp đến dạng năng lượng điện. 4. Có khả năng phân tích, tính toán, chọn các thiết bị thích hợp cho một hệ thống năng lượng mặt trời hoặc gió. 5. Có khả năng phân tích, giải thích chế độ vận hành của một số hệ thống năng lượng tái tạo.

Tài liệu tham khảo

[1] Renewable and Efficient Electric Power Systems - Gilbert M. Masters - Stanford University - A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, April 2004. [2] Fuel Cell Handbook - EG&G Technical Services - U.S. Department of Energy Office of Fossil Energy National Energy Technology Laboratory, P.O. Box 880, Morgantown, West Virginia 26507-0880 - November 2004. [3] Wind and Solar Power System - Mukund R. Patel - CRC Press, Boca Raton London New York Washington, D.C. – 1999. [4] Power Electronics for Renewable Sources - C. V. Nayar,S. M. Islam - Centre for Renewable Energy and Sustainable Technologies, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, - 2001. [5] Renewable Energy Technologies - Long Term Research in the 6th Framework Programme 2002-2006 – European Commission.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Giáo Trình_Năng Lượng_Mặt Trời.Pdf
Giáo Trình_Ly_Thuyet_Va_Ung_Dung_Năng Lượng_Mặt Trời.Pdf
Năng Lượng_Biogas_Va_Nhung_Dieu_Can_Biet.Pdf
Năng Lượng_Gio.Pdf
Năng Lượng_Gio_Va_Ung_Dung.Pdf
Năng Lượng_Mặt Trời.Pdf
Năng Lượng_Nuoc.Pdf
Năng Lượng_Tai_Tao.Pdf
Song_Bien_Va_Năng Lượng_Song_Bien.Pdf
Tuyen_Tap_Ung_Dung_Năng Lượng_Mặt Trời.Pdf
Ud_Năng Lượng_Mặt Trời.Pdf
Ung_Dung_Năng Lượng_Mặt Trời.Pdf