Mô Hình Hóa - Mô Phỏng - Tối Ưu Hóa Trong Công Nghệ Hóa Học Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai_giang_toiuuhoa.pdf
baigiang_mohinhhoa.pdf
baigiang_mophong.pdf
mo hinh hoa cac qt cnhh.pdf
mô-hình-hóa-giới-thiệu.pdf
mô-hình-hóa-khái-niệm.pdf
mô-hình-hóa-phương-pháp-giải-mô-hình.pdf
mô-hình-hóa-qt-tb-1.pdf
mô-hình-hóa-qt-tb-2.pdf
mô-hình-hóa-qt-tb-3.pdf
mô phỏng và tối ưu hóa bản chính.pdf
sơ đồ quy trình dùng pro.pdf
ứng dụng của phép biến đổi laplace để giải phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng.pdf
bai tap fvm 1d.pdf
bai tap tuh -v2.pdf
bt-mo-phong-lan-4-ngo-trung-kien.pdf
bt-mo-phong-lan-5-ngo-trung-kien.pdf
btap_phan_1.pdf
btap_phan_2.pdf
noi dung bao cao.pdf
th_no1_cstr.pdf
th_no2_tubular reactor_ss.pdf
th_no3_tubular reactor.pdf
th_no4_heat transfer.pdf
th_no0_matlab(1).pdf
th_no0_matlab.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Giáo Trình Thiết Kế Mô Phỏng.Pdf
Giáo Trình Các Quá Trình Và Thiết Bị - Nguyễn Bin - Tập 5.Pdf
Hysys_For_Utm_Degree_Program.Pdf
Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghệ Hóa Học.Pdf
Luyben_Cap2.Pdf
Mô Hình Hóa.Pdf
Mô Phỏng.Pdf
Process Modeling Simulation And Control For Chemical Engineers - 2nd Ed[Chemicalengblog.Blogspot.Com].Pdf