Mô Hình Bệnh Lí Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

b1-animalmodel.pdf
b2 drugdiscovery.pdf
b2transgenic animal 2015.pdf
bai giang mhdv 2015.pdf
mo hinh benh gan.pdf
mo hinh chuot-plbtruc (1).pdf
mohinhthankinh2015.pdf