Micro-Electronic Devices Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Ts Lê Chí Thông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

avr-atmega162_avr microcontroller.pdf
easy8051_schematic.pdf
hdsd 180s_usb programmer.pdf
hdsd easy8051.pdf
hw2.pdf
review for final.pdf
review for midterm.pdf