Máy Và Thiết Bị Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Đề thi Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Bùi Đức Vinh - Lý thuyết - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

cable-civil 2006n.pps
chuong 0.pps
chuong 1- cac thiet bi khai thac.pps
chuong 2- cac loai may dap nghien-may dap ham.pps
chuong 2- cac loai may nghien min.pps
chuong 2- may dap bua-may dap truc.pps
chuong 2- may dap non-1.pps
chuong 2- may dap non.pps
chuong 2- may nghien banh xe.pps
chuong 2-roller mill.pps
chuong 3-may phan loai.pps
chuong 3-sang thung quay - thiet bi phan ly khong khi.pps
chuong 4-may tiep lieu.pps
chuong 5-may van chuyen.pps
dynamicn.pps
gamvkxd-ch0-0.pdf
gamvkxd-ch1-0.pdf
gamvkxd-ch1-1.pdf
gamvkxd-ch2-0.pdf
gamvkxd-ch2-1.pdf
gamvkxd-ch2-2.pdf
gamvkxd-ch2-3.pdf
gamvkxd-ch2-4.pdf
gamvkxd-ch3-0.pdf
gamvkxd-ch3-1.pdf
gamvkxd-ch4-0.0.pdf
gamvkxd-ch4-0.pdf
gamvkxd-ch5-0.pdf
gamvkxd-ch6-0.pdf
he thong kho chua ximang.pdf
kho chua cot lieu.pdf
may nhao tron 2 truc.pdf
may tron betong cuong buc truc ngang.pdf
may va dap phan hoi.pdf
midas_introduction.pps
nhom 3-may khuay tron.pdf
nhom 7-may van chuyen bang khong khi.pdf
psc -civil 2006n.pps
thiet bi van chuyen be tong.pdf
thiet bi van chuyen trong xay dung.pdf
tram tron be tong thuong.pdf
tram tron btong dung.pdf
vlxd-chuong0.pdf
vlxd-chuong1.pdf
vlxd-chuong2-da thien nhien.pdf
dethi-cuoiky-mvtbsxvlxd-2002-2003.pdf
dethi-cuoiky-mvtbsxvlxd-2003-2004.pdf
dethi-cuoiky-mvtbsxvlxd-2004-2005.pdf
dethi-giuaky-mvtbsxvlxd-hk2-2003-2004.pdf
dethi-giuaky-mvtbsxvlxd-hk2-2005.pdf
dethipascal-final-ag.pdf
dethipascal-final-bl.pdf
dethipascal-final-kg.pdf
tinhocungdung-cd-kg98.pdf
tinhocungdung-ctt-kg2001-lan2.pdf
tinhocungdung-ctt-kg2001.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Ebook-Finite Element Procedures In Engineering Analysis-Bathe.Pdf
Finite Element Modeling For Stress Analysis - Robert D. Cook.Pdf
Finite Element Procedures In Engineering Analysis-Bathe.Pdf
Introduction To Prestressed Concrete.Pdf
Matrix Structural Ananysis (With An Introduction To Finite Elements).Pdf
May Nghien Truc.Pdf
Mechanic Of Materials 1.Pdf
Mechanic Of Materials 2.Pdf
The Finite Element Method - A Practical Course.Pdf
Tubemill.Pdf
Bucketelevator.Pdf
Dragchain.Pdf
Rubberbeltconveyor.Pdf
Screwconveyor.Pdf
Wetmill.Pdf