Mạng Máy Tính Nâng Cao (Advanced Computer Networks) Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lê Ngọc Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 2 - bootp _ dhcp.pdf
chuong 2 - dns.pdf
chuong 2 - ftp _ tftp.pdf
chuong 2 - mime, smtp, pop, imap.pdf
chuong 2 - rtp - truyen thong da phuong tien.pdf
chuong 2 - snmp.pdf
chuong 2- ssh(p19).pdf
chuong 2 - telnet.pdf
chuong 2 - www http.pdf
chuong 3 - stream control transmission protocol.pdf
chuong 3 - tcp.pdf
chuong 4 - arp _ rarp.pdf
chuong 4 - icmp.pdf
chuong 4 - multicasting.pdf
chuong 4 - rip, ospf.pdf
chuong 5 - next generation ipv6.pdf
chuong 6 - mmt_bao mat mang.pdf
wirelesssensornetwork.pdf
chap1_introduction.pdf
chap2_application.pdf
chap3_transport.pdf
chap4_network.pdf
chap5_link layer and lan.pdf
chapter1 introduction.pdf
chapter2 the physical layer.pdf
chapter3 the data link layer.pdf
chapter4 the medium access control sublayer.pdf
chapter5 the network layer.pdf
chapter6 the transport layer.pdf
chapter7 the application layer.pdf
chapter8 network security.pdf
0.introduction_hcb16.pdf
1. nhaclaimmt.pdf
2- tcp congestion control.pdf
3. mobile ip.pdf
c1_introduction.pdf
c2_1page-per-sheet_application layer.pdf
c3_transport layer.pdf
c4_network layer.pdf
c5_link layer and lans.pdf
cdn_content distribution networks .pdf
virtualization_2017.pdf
w6 - ipv6.pdf
assignment_v1.1.pdf
bai tap lap trinh.pdf
cn2_lab1.pdf
cn2_lab2.pdf
cn2_lab3.pdf
cn2_lab4.pdf
cn2_lab7.pdf
mail_server_mdaemon.pdf
routingnat.pdf
vpnremoteaccess.pdf
vpnsite-site.pdf
webftp.pdf
bài giải một số bài tập lt chương 1 _ 2.pdf
bài tập ôn tập.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng nâng cao trong mạng máy tính nhằm phục vụ cho luận văn tốt nghiệp và công việc trong tương lai. Nội dung môn học là những kiến thức và kỹ năng của những chủ đề nâng cao được lựa chọn trong mạng máy tính và các chủ đề nghiên cứu liên quan hiện nay như là: mạng MPLS, mạng đa phương tiện, mạng không dây di động, thiết kế hạ tầng mạng, quản lý mạng, ..

Kết quả cần đạt được

Mô tả được các khái niệm liên quan đến các chủ đề nâng cao về mạng máy tính; nhận biết được các vấn đề liên quan đến công việc thiết kế và quản lý mạng L.O.1.1 – Mô tả được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính như giao thức, bộ giao thức, cấu trúc mạng, điều khiển lỗi, điều khiển dòng, điều khiển tắc nghẽn, v.v. L.O.1.2 – Mô tả được các khái niệm liên quan đến mạng MPLS và kỹ thuật lưu thông MPLS L.O.1.3 – Mô tả được các khái niệm liên quan đến mạng đa phương tiện và kiến trúc Internet đáp ứng chất lượng dịch vụ (QoS) L.O.1.4 – Mô tả được các khái niệm liên quan đến các mạng không dây di động gồm mạng cục bộ không dây, mạng di động, IP di động, .. L.O.1.5 – Nhận biết được các vấn đề liên quan đến công việc thiết kế mạng L.O.1.6 – Nhận biết được các vấn đề liên quan đến công việc quản lý mạng Ứng dụng các tài liệu thực hành để thao tác trên một số thiết bị và công cụ liên quan đến các chủ đề nâng cao của mạng máy tính L.O.2.1 – Cài đặt và cấu hình mạng cục bộ cơ bản L.O.2.2 – Cài đặt và cấu hình mạng MPLS L.O.2.3 – Cài đặt và cấu hình mạng đa phương tiện L.O.2.4 – Cài đặt và cấu hình mạng không dây di động Thiết kế các loại mạng máy tính với quy mô khác nhau và triển khai giải pháp cấu hình và quản lý mạng tương ứng L.O.3.1 – Thiết kế hạ tầng mạng đáp ứng các yêu cầu cho trước L.O.3.2 – Cấu hình và quản lý mạng đáp ứng các yêu cầu cho trước Tổ chức làm việc theo nhóm để giải quyết bài toán L.O.4.1 – Tổ chức làm việc theo nhóm để thực hiện bài tập lớn Nhận biết được nhu cầu của việc phát triển nghề nghiệp liên tục L.O.5.1 – Nhận thức được sự thay đổi rất nhanh về công nghệ trong lĩnh vực điện toán nói chung và mạng máy tính nói riêng. Để đáp ứng được sự thay đổi này, một người làm trong lĩnh vực mạng máy tính phải cập nhật kiến thức liên tục và suốt đời.

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] “Computer Networking: A Top-Down Approach, Featuring the Internet”, 6th Edition, James Kurose and Keith Ross, Addison-Wesley Pub Co, 2012. [2] “A Practical Guide to Advanced Networking”, 3rd Edition, Jeffrey S. Beasley, Pearson Certification, 2012 [3] “MPLS Fundamentals”, 1st Edition, Luc De Ghein, Cisco Press, 2007. [4] “Top Down Network Design”, 3rd Edition, Priscilla Oppenheimer, Cisco Press, 2011. [5] “Network Management, Concepts and Practice: A Hands-on Approach”, J. Richard Durke, Prentice Hall, 2004.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

A Practical Guide To Advanced Networking, 3rd Edition, Jeffrey S. Beasley, Pearson Certification, 2012 .Pdf
Co3047_Mangmaytinhnangcao.Pdf
Poppenheimer Top Down Network Design 3rd_Ed.Pdf