Lý Thuyết Xác Suất Cơ Bản Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1-giai tich to hop.pdf
2-bien co va xac suat.pdf
3-bien ngau nhien.pdf
4-mot so ppxs thong dung.pdf
5-vector ngau nhien.pdf
6-mot so bat dang thuc.pdf
7-luat so lon va dinh li gioi han trung tam.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

326 Questions (No Solution).Pdf
326 Questions (Only Solutions).Pdf
A Probability Course For The Act_Marcel B.Finan.Pdf
Tài Liệu Tham Khảo Xác Suất Thống Ke.Pdf