Lý Thuyết Mật Mã Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Đỗ Trọng Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1_classical_cryptosystem.pdf
1_mathematics of cryptography.pdf
00_cosotoanhoc_thuongk58.pdf
aes.pdf
aes_details.pdf
aesbyexample.pdf
crypto_chuong 1std.pdf
crypto_chuong 2std.pdf
crypto_chuong 3std.pdf
crypto_chuong 4std.pdf
crypto_chuong 5std.pdf
crypto_chuong 6std.pdf
fips-197.pdf
luythua.jpg
sha256-384-512.pdf
tailieu_ltmm.pdf
tailieu_ltmm_edit.pdf
[btl20171_98513]_nhom01_sha512.zip
baocao nhom 01.zip
btl nhom 01.zip
cac_thuat_ngu_trong_ltmm.pdf
chu ky so.zip
classical cryptosystem.zip
danh sách nhóm bài tập lớn môn lý thuyết mật mã.xlsx
gioithieuytuong.pdf
modern cryptosystem.zip
reportguide_cryptoproject2017.pdf
sha512.c
tai lieu di thi.pdf
testingmodel.pdf
thuat toan sha512.pdf
dethicuoiky_ltmm-20162.01x.pdf
ltmm_gk_20152.jpg
ltmm_gk_20171.pdf
ltmm_gk_20172.pdf