Logistics Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1-8.docx
1-8.pdf
btl_logistics.docx
btl_logistics.pdf
bảng tính chưa có tiêu đề.xlsx
thực trạng 17 dv logistics.pptx
tài liệu không có tiêu đề.docx
tài liệu không có tiêu đề.pdf
vở ghi_logistics.docx
vở ghi_logistics.pdf