Linh Kiện Và Mạch Điện Tử (Electronic Devices And Circuit) Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter01_diode.pdf
chapter02_bjt transistor.pdf
chapter03_fet transistor, mạch ứng dụng của transistor.pdf
chapter04_mạch khuếch đâị thuật toán opamp.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Mục tiêu của môn học là cung cấp cho sinh viên: 1) Tri thức về cấu trúc và hoạt động của các linh kiện điện tử 2) Hiểu về các thiết bị như diode và transistors được mô hình hoá như thế nào và cách sử dụng những mô hình này để phân tích các mạch điện tử hữu dụng 3) Khả năng phân tích, mô phỏng hoạt động và hiệu năng của các mạch điện tử ứng dụng Môn học bao phủ: cấu trúc của các linh kiện điện tử, mô hình hoá của các linh kiện điện tử, hiểu các trường hợp sử dụng và giới hạn của các mô hình, và phân tích mạch cơ bản. Cùng với việc học tính toán trên giấy, các công cụ mô phỏng cũng được dạy để giúp sinh viên hiểu lý thuyết sâu hơn cũng như có thể kiểm chứng các phân tích mạch của họ. Các chủ đề trong khoá học được lựa chọn để phù hợp nhất với các môn học theo sau trong ngành kỹ thuật máy tích, ngành tập trung chính vào thiết kế các mạch số hơn là các mạch tương tự.

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Robert Boylestad, Louis Nashelsky, Electronic devices and circuit theory, 11th edition, 2012 [2] Fonstad, Clifton. Microelectronic Devices and Circuits. 2006 Electronic Edition. Available online at DSpace@MIT. Sách tham khảo: [3] Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith, "Microelectronic Circuits," 5th Edition, Oxford University Press, 2004