Kỹ Thuật Môi Trường Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c8_ô nhiễm nước.pdf
c10_xử lý nước thải bằng pp hóa lý_p2.pdf
c11_xử lý nước thải bằng pp hóa học.pdf
c12_xử lý nước thải bằng pp sinh học_2013.pdf
c13_xử lý chất thải rắn_2013.pdf
c13_xử lý chất thải rắn_2017.pdf
o_nhiem_khong_khi_&_xu_ly_khi_thai_(tap1).pdf
o_nhiem_khong_khi_&_xu_ly_khi_thai_tap_2.pdf
o_nhiem_khong_khi_&_xu_ly_khi_thai_tap_3.pdf
o_nhiem_khong_khi___xu_ly_khi_thai_(tap1).pdf
o_nhiem_khong_khi___xu_ly_khi_thai_tap_2.pdf
o_nhiem_khong_khi___xu_ly_khi_thai_tap_3.pdf
vở ghi kỹ thuật môi trường.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

O_Nhiem_Khong_Khi_&_Xu_Ly_Khi_Thai_Tap_1.Pdf
O_Nhiem_Khong_Khi_&_Xu_Ly_Khi_Thai_Tap_2.Pdf
O_Nhiem_Khong_Khi_&_Xu_Ly_Khi_Thai_Tap_3.Pdf