Kỹ Thuật Hệ Thống Viễn Thông Đề thi Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

htvt_c1_21082019_giới thiệu tổng quan.pdf
htvt_c2_21082019_tín hiệu và phổ.pdf
htvt_c3_21082019_truyền và lọc tín hiệu.pdf
htvt_c4_01092019_điều chế sóng mang liên tục tuyến tính.pdf
htvt_c5_01092019_điều chế góc sóng mang liên tục.pdf
htvt_c6_01102019_hệ thống thông tin tương tự.pdf
htvt_c7_01102019_nhiễu trong các hệ thống điều chế tương tự.pdf
htvt_c8_01112019_kỹ thuật số hóa (điều chế số).pdf
htvt_c0_01082019_giới thiệu.pdf
141_405826_t01_hethongvienthong.pdf
161_ee3015_kythuathethongvienthong.pdf
171_ee3015_kythuathethongvienthong.pdf
181_ee3015_kythuathethongvienthong.pdf
181_ee3015_kythuathethongvienthongda.pdf
74491326_2409824999270383_3342646486675488768_n.jpg
76910726_475099446478103_1857399091516932096_n.jpg
77281424_846309229159821_2875654580912259072_n.jpg
77416183_2175648439397721_1009446008960057344_n.jpg
78313719_540980026747961_5506980536918212608_n.jpg
78485892_2433955870266907_3941452841423470592_n.jpg
78740185_2758614414206128_7712085925722849280_n.jpg
78899195_986031205102402_9127477430158622720_n.jpg
cdio_ck_kthtvt_2019_final_sol.pdf
gk1.jpg
gk2.jpg
gk3.jpg
gk4.jpg
img20191121164746.jpg
img20191121164830.jpg
img20191121164932.jpg
img20191121164949.jpg
img20191121165019.jpg
img20191121165100.jpg
img20191121165134.jpg