Kỹ Thuật Cao Áp High Voltage Engineering Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1.pdf
chuong2.pdf
chuong3.pdf
chuong4.pdf
chuong4.pdf
chuong5.pdf
chuong5.pdf
chuong6.pdf
chuong7.pdf
chuong7.pdf
chuong8.pdf
chuong9.pdf
chuong10.pdf
chuong11.pdf
muc_luc.pdf
tltk.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp cho sinh viên ngành kỹ thuật điện các kiến thức cơ bản về sét, ảnh hưởng gián tiếp và trực của sét đến hệ thống điện, các hiện tượng quá độ trong hệ thống điện do sét gây ra. Môn học cũng giới thiệu cho sinh viên các phương pháp tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp và lan truyền trong hệ thống điện, cách lựa chọn các thiết bị bảo vệ cho trang thiết bị trong hệ thống điện. Nội dung Chương 1: Phóng Điện Sét - Nguồn Gốc Của Quá Điện Áp Khí Quyển 1.1 Quá trình phóng điện sét 1.2 Tham số của phóng điện sét 1.3 Tác dụng của dòng điện sét 1.4 Sơ lược về tình hình nghiên cứu sét tại VN: Các kết quả ban đầu Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên : 6 giờ Chương 2: Bảo vệ chống sét đánh thẳng 2.1 Khái niệm chung 2.2 Xác định phạm vi bảo vệ của cột và dây thu sét 2.3 Các yêu cần kỹ thuật, kinh tế thiết kế hệ thống thu sét để bảo vệ cho trạm biến áp và đường dây. 2.4 Lý thuyết mô hình điện hình học Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên : 12 giờ Chương 3: Nối đất trong hệ thống điện 3.1 Khái niệm chung về hệ thống nối đất 3.2 Tính toán điện trở nối đất an toàn và chống sét 3.3 Ảnh hưởng của đất điều kiện thời tiết lên giá trị điện trở nối đất 3.4 Các yêu cẩu kỹ thuật, kinh tế khi thiết kế hệ thống nối đất cho trạm biến áp. Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên : 12 giờ Chương 4: Quá trình truyền sóng trên đường dây truyền tải 4.1 Phương trình truyền sóng trên đường dây truyền tải điện 4.2 Sự phản xạ và khúc xạ của sóng khi truyền qua nhiều môi trường. 4.3 Quy tắc sóng đẳng trị 4.4 Một vài phương pháp tính toán quá trình truyền sóng trên đường dây: phương pháp đồ thị, phương pháp sai phân hữu hạn… 4.5 Sự biến dạng của sóng: vần quang điện… Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên : 15 giờ Chương 5: Bảo vệ chống sét đường dây tải điện 5.1 Đường lối tổng quát tính toán chỉ tiêu chống sét của đd tải điện 5.2 Quá điện áp cảm ứng sét trên đường dây tải điện 5.3 Quá điện áp do sét đánh trực tiếp vào đd tải điện không có dây chống sét 5.4 Quá điện áp do sét đánh trực tiếp vào đd tải điện có dây chống sét Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên : 12 giờ Chương 6: Thiết bị chống sét 6.1 Các yêu cầu chung của thiết bị chống sét 6.2 Khe hở bảo vệ 6.3 Thiết bị chống sét ống 6.4 Thiết bị chống sét van có khe hở và không có khe hở Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên : 6 giờ Chương 7: Bảo vệ chống sét lan truyền vào trạm biến áp 7.1 Các biện pháp và yêu cầu với việc bảo vệ chống sét lan truyền vào trạm 7.2 Ảnh hưởng của khoảng cách giữa chống sét van và thiết bị được bảo vệ 7.3 Ảnh hưởng của dòng điện xung qua chống sét van đền trị số điện áp dư 7.4 Sơ đồ nguyên lý bảo vệ trạm và phương pháp tính chỉ tiêu chống sét cho trạm biến áp 7.5 Điện áp tác dụng lên cách điện của trạm 7.6 Nguyên lý bảo vệ chống sét tại các trạm thực tế Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên : 12 giờ Chương 8: Bảo vệ chống sét máy điện quay 8.1 Khái niệm chung 8.2 Bảo vệ cho máy điện nối với đường dây tải điện qua máy biến áp 8.3 Bảo vệ cho máy điện nối trực tiếp với đường dây truyền tải điện Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên : 6 giờ

Kết quả cần đạt được

Hiểu biết về phương pháp thiết kế và thi công chống sét trực tiếp và lan truyền cho các công trình dân dụng và hệ thống điện.

Tài liệu tham khảo

[1]Kỹ Thuật Cao Áp (Phần 2) – Hoàng Việt – ĐHQG Tp.HCM - 2003 [2]Kỹ Thuật Cao Áp – Võ Viết Đạn - HN - 1992 [3]Bài tập Kỹ Thuật Cao Áp - Hồ Văn Nhật Chương - ĐHQG Tp.HCM – 2003 [4]High Voltage Engineering – J. Rohan Lucas – 2001 [5]High Voltage Engineering, Fundamental – E. Kufell et all – 2000 [6]Understand Lightning and Lightning Protection – Tibor Horvath – Wiley, 2006 [7]Transients in Power Systems – Lou Van Der Sluis – Wiley, 2001

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Extra High Voltage Ac Transmission Engineering.Pdf