Kỹ Năng Nghề Nghiệp Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

b1 - nhận diện bản thân disc.pdf
b2 - kỹ năng tư duy.pdf
cầu sắc màu.pdf
disc test.pdf
giải thích hình dạng tổ ong.pdf