Kinh Tế Vi Mô Chuyên Sâu Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

lesson 2.consumer behavior.pdf
lesson 3.consumer behavior.pdf
lesson 4.consumer behavior.pdf
lesson 5.producer behavior.pdf
lesson 6.f producer behavior.pdf
lesson 9.f market structure partial equilibrium.pdf
micro1_c1 microeconomics a.pdf
đề cương micro2.pdf
520f2-01.doc
520f2-01.pdf
520f3-99.doc
520f3-99.pdf
midterm examination iii 520 f-2005 key.doc
midterm examination iii 520 f-2005 key.pdf
sách bài tập micro2.pdf
test1_cô hằng.docx
test1_cô hằng.pdf
~$dterm examination iii 520 f-2005 key.pdf
~$0f2-01.pdf
~$0f3-99.pdf