Kinh Tế Phát Triển 2 Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Phan Tiến Ngọc - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1.báo_cáo_thực_trạng_hoạt_động_ngoại_thương_giai_đoạn_2001-nay.pdf
ban kien nghi chinh sach so 1.pdf
bao cao tom tat kinh te viet nam sau 5 nam gia nhap wto.pdf
bookmar05_ipf_vchapter1.pdf
chien luoc 2011-2020.pdf
chien luoc cong nghiep viet nam.pdf
chien luoc xnk 2020.pdf
chuong 1cong nghiep hoa.pdf
chuong 1 ktpt 2.pdf
chuong 2 ktpt.pdf
chuong 3 chinh sach thuong mai.pdf
chuong 5 kinh te asean.pdf
chuong v.pdf
de an tai cau truc nong nghiep.pdf
ktpt.pdf
ktpt 2 (dhqg print 6.2013) (1).pdf
ktpt 2 (dhqg print 6.2013) - [cuuduongthancong.com].pdf
ktpt 2 (dhqg print 6.2013).pdf
ktpt 2 (dhqg print 6.2013).pdf
ktpt 2 (dhqg print 7.2013) (1).pdf
ktpt 2 (dhqg print 7.2013) - [cuuduongthancong.com].pdf
ktpt 2 (dhqg print 7.2013).pdf
ktpt 2 (dhqg print 7.2013).pdf
ktpt2.pdf
lựa chọn thành công-bài học từ dong á và đông nam á cho tương lai của việt nam.pdf
mh phát triển kinh tế nics và bài học.pdf
một số kinh nghiệm rút ra từ mô hình công nghiệp hóa của các nước đông á.pdf
noi dung on tap 26.7.2013.pdf
noi dung on tap 26.7.2013.pdf
noi dung on tap 26.7.2013.pdf
slide ktpt 2.pdf
đề cương ktpt thầy minh.pdf
câu hỏi ktpt.pdf
câu hỏi ôn tập kinh tế phát triển 2.pdf
ktpt.pdf
một số câu trả lời đúng hoặc sai, có giải thích .pdf
ngan hang cau hoi cho sinh vien.pdf
trắc nghiệm giải thích ktpt2.pdf
tự luận giữa kì và cuối kì ktpt2.pdf
đề thi kinh tế phát triển 2 2015-2016.pdf