Kinh Tế Lượng Ứng Dụng Trong Tài Chính Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai giang arch garch sv.pdf
bai giang arima sv.pdf
bai giang panel sv.pdf
du lieu thuc nghiem.xlsx
wf1.zip