Kinh Tế Học Quốc Tế Bài giảng

Dhnganhang - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 nhung van de chung ve ktqt.pdf
chuong 2 ly thuyet ktqt (co dien).pdf
chuong 2 ly thuyet ktqt (hien dai).pdf
chuong 3 chinh sach tmqt.pdf
chuong 4 thue quan.pdf
chuong 5 phi thue quan.pdf
chuong 6 hop nhat kinh te.pdf
chuong 8 can can thanh toan bop.pdf
chuong 9 thi truong ngoai hoi.pdf
de cuong kinh tế học quốc tế.pdf
tong quan ve mon hoc.pdf