Slide bài giảng Kim Loại, Bán Dẫn, Điện Môi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1-structrure of atoms.pdf
2-chemical bonding.pdf
3-aggregation.pdf
4-phase.pdf
5-crystal structures.pdf
6-materials_classes.pdf
7-diffusion.pdf
8-reactions_transformations.pdf
9-oxidation_reduction.pdf
10-machenical_properties.pdf
11-insulating_solids.pdf
12-magnetic_solids.pdf
13-conductivity_in_solids.pdf
14-optical_aspects_of_solids.pdf
15-thermal_properties.pdf
[robert_f._pierret]_semiconductor_device_fundament.pdf
chapter 1.pdf
chapter 1_a general introduction of semiconductors_carrier modeling.pdf
chapter 2 - metal materials 2.pdf
chapter 2 - metal materials 3.pdf
chapter 2_carrier action.pdf
chapter 3 - semiconductor materials 1.pdf
chapter 3_ pn junction electrostatics_pn junction diode i-v characteristics.pdf
chapter 7_ metal-semiconductor contacts and schottky diodes.pdf
chpter 2 - metal materials 1.pdf
chuong 4 - tinh chat dien - 4.2hieu ung hall.pdf
chuong 4-tinh chat dien-4.3 dac trung iv.pdf
chuong 4. phan tich tinh chat dien - 4 mui do - k 2014.pdf
chuong 5 - tu ke mau rung.pdf
prof. yang leng(auth.)-materials characterization_ introduction to microscopic and spectroscopic methods, second edition-wiley-vch (2013) - [cuuduongthancong.com].pdf
prof. yang leng(auth.)-materials characterization_ introduction to microscopic and spectroscopic methods, second edition-wiley-vch (2013).pdf
semiconductor_physics_and_devices.pdf
tuần 1 cấu trúc tinh thể.pdf
tuần 1 tổng quan về các tính chất của vật liệu.pdf
tuần 2,3 nhiễu xạ tia x (xrd).pdf
tuần 4 afm, sem, tem.pdf
tuần 10 tính chất cơ lý của vật liệu.pdf
đcmh-cac pp phan tich vat lieu 1.pdf