Kim Loại, Bán Dẫn, Điện Môi Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1-structrure of atoms.pdf
2-chemical bonding.pdf
3-aggregation.pdf
4-phase.pdf
5-crystal structures.pdf
6-materials_classes.pdf
7-diffusion.pdf
8-reactions_transformations.pdf
9-oxidation_reduction.pdf
10-machenical_properties.pdf
11-insulating_solids.pdf
12-magnetic_solids.pdf
13-conductivity_in_solids.pdf
14-optical_aspects_of_solids.pdf
15-thermal_properties.pdf
[robert_f._pierret]_semiconductor_device_fundament.pdf
chapter 1.pdf
chapter 1_a general introduction of semiconductors_carrier modeling.pdf
chapter 2 - metal materials 2.pdf
chapter 2 - metal materials 3.pdf
chapter 2_carrier action.pdf
chapter 3 - semiconductor materials 1.pdf
chapter 3_ pn junction electrostatics_pn junction diode i-v characteristics.pdf
chapter 7_ metal-semiconductor contacts and schottky diodes.pdf
chpter 2 - metal materials 1.pdf
chuong 4 - tinh chat dien - 4.2hieu ung hall.pdf
chuong 4-tinh chat dien-4.3 dac trung iv.pdf
chuong 4. phan tich tinh chat dien - 4 mui do - k 2014.pdf
chuong 5 - tu ke mau rung.pdf
prof. yang leng(auth.)-materials characterization_ introduction to microscopic and spectroscopic methods, second edition-wiley-vch (2013) - [cuuduongthancong.com].pdf
prof. yang leng(auth.)-materials characterization_ introduction to microscopic and spectroscopic methods, second edition-wiley-vch (2013).pdf
semiconductor_physics_and_devices.pdf
tuần 1 cấu trúc tinh thể.pdf
tuần 1 tổng quan về các tính chất của vật liệu.pdf
tuần 2,3 nhiễu xạ tia x (xrd).pdf
tuần 4 afm, sem, tem.pdf
tuần 10 tính chất cơ lý của vật liệu.pdf
đcmh-cac pp phan tich vat lieu 1.pdf
bai tap 2.pdf
bai tap ban dan_1.pdf
bai tap ban dan_2.pdf
bai tap ban dan_3.pdf
bai tap semi 1.pdf
bai tap semi 2.pdf
bai tap semi 3.pdf
bai tap semi 4.pdf
bt1a.tif
bt1b.tif
bt1c.tif
bt bán dẫn.pdf
bài tập chất bán dẫn việt hóa.pdf
ket qua.pdf
raman _ er.opj
si-wo3-aptes-sa.txt
si-wo3-aptes-sa.xlsx
si-wo3-aptes.txt
si-wo3-aptes.xlsx
si-wo3.txt
si-wo3.xlsx
simon m. sze, ming-kwei lee semiconductor devices physics and technology.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

24.2. Semiconductor Physics And Devices 3rd Ed. - J. Neamen.Pdf
Insulator Materials.Pdf