Kiến Trúc Máy Tính Nâng Cao Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Trần Ngọc Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Công Nghệ Thông Tin - Pgs.Ts Vũ Đức Lung - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

aca_intro_2013.pdf
lec02-isa.pdf
lec03-pipelining.pdf
lec04-cache.pdf
lec04-caches_part2_vm.pdf
lec05-superscalar_vliw.pdf
ktmtnc-vdlung-ch01-03.pdf
ktmtnc-vdlung-ch04-07.pdf
willey_-_advanced_computer_architecture_and_parallel_processing_(2005).pdf
assignment_cache.pdf
isa exercise_updated_2015.pdf
baitapchuong01.pdf
bai tap chuong 2.pdf
bai tap chuong 3.pdf
de thi ktmtnc-hk2-2010-2011 (1).pdf
de thi ktmtnc-hk2-2010-2011.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

(Complex _ Enterprise Systems Engineering)_Architecture And Principles Of Systems Engineering_2009.Pdf
(Complex _ Enterprise Systems Engineering)_Designing Complex Systems_2008.Pdf
(Complex _ Enterprise Systems Engineering)_Engineering Mega-Systems_2011.Pdf
(Complex _ Enterprise Systems Engineering)_Enterprise Systems Engineering_2010.Pdf
Advanced Computer Architecture And Parallel Processing.Pdf
Architectures_For_Computer(Marked).Pdf
Computer Architecture A Quantitative Approach.Pdf
Computer Organization And Design The Hardware Software Interface.Pdf
Computer Organization And Design -The Hardware Software Interface 3rd Ed Solutions.Pdf
Computer Science And Educational Software Design.Pdf
Computer Systems Architecture - A Networking Approach 2e By Rob Williams.Pdf
Fundamentals Of Computer Organization And Architecture.Pdf
High Performance Computing On Complex Environments.Pdf
Mk.Computer.Organization.And.Design.4th.Edition.Oct.2011.Pdf
Mk Computer Architecture - A Quantitative Approach 5th Sep 2011.Pdf
Structure And Interpretation of Computer Programs.Pdf
Wiley Computer Security Handbook 6th (2014).Pdf
V5ta1201.Pdf