Kĩ Năng Mềm Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1. khái niệm giao tiếp.pdf
32- ky nang trinh bay van de ro rang - brochure.pdf
bai1. tong quan.pdf
c1 kngt khái luận về giao tiếp.pdf
c2 kngt kỹ năng lắng nghe.pdf
c3 kngt kỹ năng viết đề án & báo cáo kinh doanh.pdf
c4 kngt kỹ năng thuyết trình.pdf
c6 kngt phỏng vấn tuyển dụng.pdf
c7 kngt giao tiếp đa văn hóa.pdf
huong_dan_mo_chuc_nang_pop-up_blocker.pdf
huong_dan_sinh_vien_lam_bai_kiem_tra_cuoi_khoa_truong_dh_khxhnv_.pdf
ky nang giao tiep .pdf
ky nang giao tiep bang van ban.pdf
ky nang lang nghe.pdf
ky nang phan hoi.pdf
ky nang tao an tuong ban dau.pdf
ky nang thuyet trinh .pdf
ky nang trinh bay cua nguoi thuyet trinh thanh cong.pdf
noi dung va yeu cau bt2 kngt.pdf
noi dung va yeu cau bt3 kngt.pdf
tailieu-kngt-da_sv.pdf
ueb2.jpg
ueb 3.jpg
ảnh ueb 1.jpg