Khởi Sự Và Tạo Lập Doanh Nghiệp Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Nguyễn Phương Mai - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

business plan template.pdf
businessplantemplate.pdf
c1. kd va khoi nghiep.pdf
c2. y tuong kd.pdf
c3. lap ke hoach kd.pdf
start up final.pdf
sản phẩm gnity.pdf