Kho Dữ Liệu Và Khai Phá Dữ Liệu Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 0 - gioi thieu.pdf
chuong 1 - khai niem.pdf
chuong 2 - cac cong nghe va ky thuat tich hop - p1.pdf
chuong 2 - cac cong nghe va ky thuat tich hop - p2.pdf
chuong 2 - cac cong nghe va ky thuat tich hop - p3.pdf
chuong 3 - cong nghe kho du lieu va phan tich truc tuyen - p1.pdf
chuong 3 - cong nghe kho du lieu va phan tich truc tuyen - p2.pdf
chuong 4_1 - tien xu lý.pdf
chuong 4_2 - luat ket hop.pdf
chuong 4_3 - cay quyet dinh.pdf
chuong 4_4 - gom cum.pdf