Khí Cụ Điện (Theory Of Electrical Apparatus) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Văn Ánh - Lý thuyết - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1.pdf
chuong1.ppt
chuong2.pdf
chuong2.ppt
chuong3.pdf
chuong3.ppt
chuong4.pdf
chuong4.ppt
chuong5.pdf
chuong5.ppt
chuong6.pdf
chuong6.ppt
chuong7.pdf
chuong7.ppt
chuong8.pdf
chuong8.ppt
chuong9.pdf
chuong9.ppt
chuong10.pdf
chuong10.ppt
chuong11.pdf
chuong11.ppt
chuong12.pdf
chuong12.ppt
chuong13.pdf
chuong13.ppt
chuong14.pdf
chuong14.ppt
chuong15.pdf
chuong15.ppt
chuong16.pdf
chuong16.ppt
giao trinh khi cu dien cao ap.pdf
giao trinh khi cu dien ha ap.pdf
modau.pdf
modau.ppt
1.1 he thong dien _ cac khi cu dien.pdf
1.2 tieu chuan ky thuat va chat luong.pdf
1.2 tieu chuan ky thuat va chat luong.pdf
1.2 tieu chuan ky thuat va chat luong.pdf
1.3 international standardization and testing.pdf
1.3 international standardization and testing.pdf
1.3 international standardization and testing.pdf
1 ho quang dien.pdf
3e couv_preambule.pdf
3e derniere_couv.pdf
3e eig-a-electrical-design.pdf
3e eig-b-connection-mv-network.pdf
3e eig-c-connection-lv-architecture-guide.pdf
3e eig-d-mv-lv-architecture-guide.pdf
3e eig-e-lv-distribution.pdf
3e eig-f-protection-electrical-shocks.pdf
3e eig-g-sizing-protection-conductors.pdf
3e eig-h-lv-switchgear.pdf
3e eig-j-protection-voltage-surges.pdf
3e eig-k-energy-efficiency.pdf
3e eig-l-power-factor-harmonic.pdf
3e eig-m-harmonic-management.pdf
3e eig-n-sources-loads-1.pdf
3e eig-n-sources-loads-2.pdf
3e eig-p-installation-rules.pdf
3e eig-q-emc-guidelines.pdf
3e general_contents.pdf
3e guiding-tools.pdf
c1_khái niệm về khí cụ điện.pdf
c2_khí cụ điện đóng cắt.pdf
c3_ro7le và cơ cấu điện từ chấp hành.pdf
c4-5_khi cu dien dieu khien.pdf
chuong1_ho_quang_dien.pdf
chuong2_tiep_xuc_dien.pdf
chuong3_phat_nong.pdf
chuong4_lucdien_dong.pdf
chuong5_nam_cham_dien.pdf
chuong6_role.pdf
chuong7_khicu_dongcat_bangtay.pdf
chuong8_aptomat.pdf
chuong9_khoi_dong_tu.pdf
chuong10_co_cau_chap_hanh.pdf
chuong11_bo-on-dinh.pdf
chuong12_may cat.pdf
chuong13_dao cach ly.pdf
chuong14_chong set.pdf
chuong15_bien dong_bien ap.pdf
chuong16_khang dien.pdf
chuong0_modau.pdf
de cuong mh lt khi cu dien.pdf
giao trinh khi cu dien cao ap.pdf
giao trinh khi cu dien ha ap.pdf
gt_kcd.pdf
he thong scada.pdf
khi cu dien dieu khien.pdf
ly thuyet co so.pdf
bai 5_kcd ha ap 1.pdf
bai 6_kcd ha ap 2.pdf
bai 7_kcd ha ap_relay.pdf
bai 8_kcd ha ap_ups_ats.pdf
bai 9_kcd cao ap_cb.pdf
bai 10_kcd cao ap_dcl.pdf
bai 11_kcd cao ap_arrestors.pdf
bai 12_kcd cao ap_bu_bi.pdf
kcd_bai giang_ho quang dien_2016.pdf
kcd_bai giang_mvdd.pdf
kcd_bai giang_phatnong_2016.pdf
kcd_ncd_slide.pdf
khi_cu_dien_2.pdf
mat_khau.txt
mid_term_sample.pdf
nam cham dien.pdf
video.pdf
giao trinh khi cu dien.pdf
khi cu dien.pdf
baitap.pdf
de-thi-mau_lam-thu.pdf
final_exam_sample_20161.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học giúp sinh viên hiểu các nền tảng về hồ quang điện, phát nóng trong khí cụ điện, tiếp xúc điện, mạch từ và lực hút điện từ, lực điện động. Những kiến thức này sẽ giúp sinh viên hiểu được các chức năng cơ bản của các khí cụ điện trong thực tế, và giúp sinh viên tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các khí cụ điện trong môn học Khí cụ điện. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hồ quang điện, phát nóng trong khí cụ điện, tiếp xúc điện, mạch từ và lực hút điện từ, lực điện động. Chương 1 Hồ quang điện 2.1 Các kiến thức cơ bản và các đặc tính 2.2 Hồ quang điện một chiều 2.3 Hồ quang điện xoay chiều Chương 2 Sự phát nóng trong các khí cụ điện 3.1 Quá trình nhiệt và các tổn hao 3.2 Quá trình phát nóng và nguội 3.3 Truyền nhiệt 3.4 Các chế độ phát nóng Chương 3 Tiếp xúc điện 5.1 Các định nghĩa 5.2 Điện trở tiếp xúc 5.3 Vật liệu, kết cấu tiếp điểm 5.4 Các chế độ làm việc Chương 4 Các mạch từ 4.1 Các công thức cơ bản 4.2 Sơ đồ thay thế mạch từ 4.3 Mạch từ một chiều 4.4 Mạch từ xoay chiều 4.5 Nam châm vĩnh cửu Chương 5 Các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ 5.1 Ttính lực hút điện từ theo Maxwell 5.2 Tính lực hút điện từ theo phương pháp năng lượng và đồng năng lượng 5.3 Tính lực điện động theo định luật Biot-SavartLaplace 5.4 Tính lực điện động theo phương pháp cân bằng năng lượng 5.5 Lực điện động xoay chiều một pha 5.6 Lực điện động xoay chiều ba pha

Kết quả cần đạt được

1. Có khả năng phân tích các thông số của hồ quang điện một chiều và xoay chiều trong việc dập tắt hoặc duy trì hồ quang điện. 2. Có khả năng tính nhiệt độ phát nóng của các khí cục điện. 3. Có khả năng tính toán các tiếp xúc điện. 4. Có khả năng phân tích và tính toán mạch từ và lực hút điện từ trong các khí cụ điện. 5. Có khả năng phân tích và tính toán lực điện động khi ngắn mạch.

Tài liệu tham khảo

[1] Bài giảng điện tử của giảng viên phụ trách (Lecture notes). [2] Kỹ thuật điện I, Nguyễn Chu Hùng, Tôn Thất Cảnh Hưng. NXB Đại Học Quốc Gia [3] Kỹ thuật điện đại cương, Trương Sa Sanh, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Quang Nam, NXB Đại Học Quốc Gia [4] Power Circuits and Electromechanics; M.A. Pai, Stipes Publishing, Champaign, 2004

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Khi_Cu_Dien_2.Pdf
Khi Cu Dien - Ket Cau Su Dung Sua Chua.Pdf
Giao_Trinh_Nhap_Mon_Hoc_Khi_Cu_Dien.Pdf
May Dien - Khi Cu Dien Spkt.Pdf