Kế Toán Tài Chính Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đại Học Ngoại Thương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai tap 75t.pdf
chuong 1- tổng quan về kế toán tài chính.pdf
chuong 2 - kế toán tiền và các khoản phải thu.pdf
chưong 3 - kế toán hàng tồn kho.pdf
chương 4 - kế toán tài sản cố định.pdf
bai tap kttc co loi giai 1.pdf
bai tap kttc co loi giai 2.pdf
bai tap kttc co loi giai 3.pdf
cau h_i tr_c nghi_m-sv (n 2013.pdf
cau h_i tr_c nghi_m-svn 2013.pdf
he thong chuan muc ke toan vn.pdf
ketoan.org_chuan-muc-ke-toan-quoc-te-ias.pdf
so sach.xls
ðáp án kt gipa kt 2013 hè.pdf
bai tap.pdf
cau hoi on tap.pdf
581431_496123747122433_1277805792_n.jpg
988632_496123590455782_1151511071_n.jpg
1000447_496123453789129_75903152_n.jpg
1004639_496123793789095_619880671_n.jpg
1005769_496123623789112_1885968751_n.jpg
1011353_496123550455786_975664838_n.jpg
1016371_496123643789110_489669810_n.jpg
1016399_496123640455777_1209712492_n.jpg
kiểm tra giưa kì hè 2013.pdf
đáp an.pdf
đáp án đề kiểm tra giữa kỳ 2013 hè.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ kế toán tài chính.pdf