Kế Toán Quản Trị Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Dhthuongmai- Đề thi
Đại Học Ngoại Thương - Lê Trà My - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 khái quát về kế toán quản trị.pdf
chuong 2 phân loại chi phí.pdf
chuong 3 kế toán chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng.pdf
chuong 4 kế toán chi phí sản xuất theo quá trình.pdf
chuong 6 kế hoạch lợi nhuận.pdf
chuong 7 chi phí thích hợp cho việc ra qđ.pdf
chuong 1_tong quan.pdf
chuong 2_chi phi va gia thanh.pdf
ket311-chapter03.pdf
2014 02 01- chuong 5.pdf
bai tap chuong 2-part ii - sv.xls
bai tap chuong 2-part i phân loại chi phí.pdf
bai tap chuong 3.pdf
bai tap chuong 4.pdf
bai tap chuong 7.pdf
bai tap chương 6.pdf
bài tập ch.5.pdf
case study chap.3.pdf
case study chap.5.pdf
case study chap.6.pdf
case study chap.7.pdf
bai-tap-them-cho-lop-kt50ab.pdf
bai 1 - cp hon hop.pdf
bai 2 - pp cp theo cong viec.pdf
bai 3 - ppxdcp theo qua trinh sx.pdf
bai 5 - du toan.pdf
bai 6 cvp.pdf
bai 7 - qdkd.pdf
bai_t_p_47_hv.xls
bai giai chuong 2.xls
bai kt so 2 - cvp.pdf
bai ta p chuong 1.pdf
bai tap chuong 2.pdf
bai tap chuong 4.pdf
bai tap chuong 5.pdf
bai tap chuong 6.pdf
bai tap chuong du toan-final.pdf
bt_chapter03.pdf
cauhoichuong1.pdf
chuong cvp-ket.pdf
p090612_14.43.jpg
p090612_14.43_[01].jpg
p090612_14.44.jpg
p090612_14.44_1.jpg
p090612_14.44_[01].jpg
p090612_14.45.jpg
p090612_14.45_[01].jpg
photo0030 - copy (3).jpg
photo0030 - copy.jpg
photo0033.jpg
photo0037.jpg
photo0038.jpg
photo0039.jpg
photo0040.jpg
p090612_14.43.jpg
p090612_14.43_[01].jpg
p090612_14.44.jpg
p090612_14.44_1.jpg
p090612_14.44_[01].jpg
p090612_14.45.jpg
p090612_14.45_[01].jpg
photo0030 - copy (3).jpg
photo0030 - copy.jpg
photo0033.jpg
photo0037.jpg
photo0038.jpg
photo0039.jpg
photo0040.jpg

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Kế Toán Quản Trị.Pdf