Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

công thức hóa lý 1.pdf
bai tapnhietdong-so1(gui sv).pdf
cau hoi va bai tap- phan cau tao chat.pdf
vở bài tập hóa lý.pdf