Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Thầy Huy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khtn Hà Nội- Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1-keo.pdf
c2-keo.pdf
c3-tcqhoc.pdf
c4-tc dong hoc phan tu.pdf
c5-tcdienkeo.pdf
c6-dieuchekeo[2].pdf
c7-keotuvabaove.pdf
c8-nhutuong.pdf
c9 - chat hoat dong bm.pdf
pcd-đề-hóa-keo.pdf
bai tap _ hoa keo [1].pdf
kỳ 1 2013-2014.jpg
kỳ 1 2015-2016.jpg
kỳ 1 2016-2017.jpg
kỳ 1 2017-2018.jpg
kỳ 1 2018-2019.jpg
kỳ 2 2017-2018.jpg
kỳ 2 2018-2019.jpg